Komunikacja z gościem

Począwszy od przywitania i on-boarding’u gościa, funkcjonalności dostępne w naszej platformie usprawniają komunikację między obiektem a gośćmi w pokoju hotelowym.

TV Communication Hub

TV Communication Hub jest integralną częścią Platformy TV i pozwala na dwustronną komunikację gość - hotel. Ze strony obiektu pozwala na wyświetlanie spersonalizowanego ekranu powitalnego oraz wysłanie przywitania. Gość ma dostęp do notyfikacji oraz funkcjonalności, które automatyzują komunikację, poprawiając płynność pracy front-desku.

Automatyzacja obsługi gościa

Automatyzacja często powtarzanych po stronie obiektu czynności wydatnie przyczynia się do optymalizacji procesów w hotelu. Funkcjonalności dostępne w naszym rozwiązaniu obejmują on-boarding gości, personalizacje powitania ich w obiekcie, komunikację gościa z obiektem, w tym wysyłanie próśb z pokoju i obsługę zamówień. Całość odbywa się w oparciu o integrację z systemami wdrożonymi w hotelu.

Obsługa grup

Istotnym usprawnieniem pracy front-desku jest możliwość przesyłania pożądanych treści dla wydzielonych grup pokoi. Ma to szczególne znaczenie przy obiektach, które obsługują grupy gości, na przykład przy okazji eventów, czy spotkań. Działania te odbywają się w oparciu o integrację z systemami wdrożonymi w hotelu.